Стартира проект „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит”

На 29 юни 2015г., от 10 до 11ч., в зала „Сердика” на Гранд Хотел София, ще бъде даден старт на проект за противодействие на трафика на хора на фондация Европейски институт, финансиран от норвежкия финансов механизъм.

В пресконференцията по представянето на проекта ще участват г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора и г-н Гайр Шьоберг, временно управляващ посолството на Кралство Норвегия в София.

Проектът „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит” е свързан с обучението на голям брой служители от правоохранителните и съдебни институции, както и на такива в сферата на сигурността.

Борбата с трафика на хора, като част от борбата срещу организираната престъпност, e основен приоритет на страните-членки на Шенген. Трафикът на хора като трансгранично явление засяга България, която е преди всичко страна на произход на жертви на трафик, но поради стратегическото си географско положение е и страна на транзит, уязвима по отношение на нелегалните канали не само за жертви на трафик, но и на нелегални мигранти. По време на прескоференцията ще бъде разискван този сериозен за страната ни проблем, изискващ обединяване на усилията на всички ангажирани институции и организации на национално, регионално и международно ниво, особено в контекста на днешната динамична и изпълнена с предизвикателства среда.

 

Връзки