Все по-разпространен е трафикът на хора с цел трудова експлоатация

Все по-разпространен е трафикът на хора с цел трудова експлоатация, обясни Любка Митева, секретар на местната комисия за борба с трафика на хора в интервю с Натали Стефанова за радио „Фокус” – Пирин. Според нея обществеността е по-запозната с трафика с цел сексуална експлоатация, но сигналите за трудова такава все повече зачестяват. По-малко идентифицирани жертви има т.нар. „нови” видове трафик, като трафика на хора с цел просия и джебчийство, с цел отнемане на телесни органи, тъкани и клетки. Това обаче не означава, че такива жертви няма, а че идентификацията е по-трудна, подчерта г-жа Митева. Тя заяви, че специфичният характер на престъплението и успешното му противодействие налагат както държавните институции, така и неправителствени организации, ангажирани в подкрепата на жертвите на трафика на хора, да полагат съвместни координирани действия. В България все по-активно присъства мултидисциплинарният начин на работа, който е изключително важен. По този метод работят и 9-те местни комисии на територията на страната.

Любка Митева поясни, че чувството на вина е сред основните психологически проблеми при жертвите на трафик на хора, особено при случаите на сексуална експлоатация. Напоследък при това престъпление трафикантите използват емоционалната обвързаност и психически методи за принуда, докато до преди няколко години са разчитали на силови методи и физическо насилие. Сега популярен е т.н. метод „loverboy”, при който добре изглеждащи момчета въвличат момичета в трафик на хора, възползвайки се от влюбеността им. При него може да последва и силова принуда на по-следващ етап, но тя не е водеща. Специфичното при този метод е, че трафикантите не бързат да въвлекат жертвата в трафик, а ѝ дават време, за да се почувства сигурна във връзката. 

Според г-жа Митева сигналите за трафик на хора често идват от родители или близки на жертвите или лично от самите жертви. Тя подчерта, че извършителите не са само едно лице, а действат в организирани криминални групи. Профилът на жертвите на трафик на хора е разнообразен и всеки е уязвим за престъплението – момичета, момчета, деца, безработни хора в трудова възраст, хора, които искат да заминат в чужбина, за да работят и т.н.

 

 

 

Връзки