Oбучениe по проект за противодействие на трафика на хора

В периода 28 септември – 2 октомври 2015 г., се проведе първата серия от мултидисциплинарни обучения по проект за противодействие на трафика на хора на фондация „Европейски институт”, финансиран от норвежкия финансов механизъм.

Обученията са насочени към служители от правоохранителните, съдебните и институциите в сферата на сигурността. Участие взеха експерти-обучители с доказан опит в сферата на борбата с трафика на хора от Холандия, Норвегия и България. 
Проектът „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит” има за цел да повиши знанията на българските държавни служители в областта на Шенгенското сътрудничество и борбата с трансграничната и организираната престъпност, включително трафика на хора, както и да бъдат обменени добри практики със съответните институции за борба с трафика на хора и организации в Норвегия и Холандия. 
По време на мултидисциплинарните обучения бяха разгледани теми като националната политика за борба с трафика на хора, европейски стандарти за противодействие на трафика на хора, полицейско и съдебно сътрудничество в ЕС, взаимодействие по случаи на национално и международно ниво, както и различни случаи от практиката на Норвегия и Холандия. В първите обучения участваха служители на МВР (ГДБОП, ГД „Гранична полиция”, Дирекция „Миграция” и ГД „Национална полиция”), представители на Прокуратурата, Националната следствена служба и районите съдилища от Русе, Велико Търново, Варна, Бургас и Сливен.

 

Връзки