Трета сесия от обучения по проект за противодействие на трафика на хора

В периода 23 - 25 ноември 2015г., в хотел „Св. Иван Рилски”, гр. Банско, ще се проведе третата серия от мултидисциплинарни обучения по проект за противодействие на трафика на хора на фондация „Европейски институт”, финансиран от норвежкия финансов механизъм.
Обученията са насочени към служители от правоохранителните, съдебните и институциите в сферата на сигурността. Участие ще вземат експерти-обучители с доказан опит в сферата на борбата с трафика на хора от Холандия, Норвегия и България. Проектът „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит” има за цел да повиши знанията на българските държавни служители в областта на Шенгенското сътрудничество и борбата с трансграничната и организираната престъпност, включително трафика на хора, както и да бъдат обменени добри практики със съответните институции за борба с трафика на хора и организации в Норвегия и Холандия.
Борбата с трафика на хора, като част от борбата срещу организираната престъпност, e основен приоритет на страните-членки на Шенген. Трафикът на хора като трансгранично явление засяга България, която е преди всичко страна на произход на жертви на трафик, но поради  стратегическото си географско положение е и страна на транзит, уязвима по отношение на нелегалните канали не само за жертви на трафик, но и на нелегални мигранти, особено в контекста на настоящата криза с бежанците.
По време на мултидисциплинарните обучения ще бъдат разгледани теми като националната политика за борба с трафика на хора, европейски стандарти за противодействие на трафика на хора, полицейско и съдебно сътрудничество в ЕС, взаимодействие по случаи на национално и международно ниво, както и различни случаи от практиката на Норвегия и Холандия. Опит ще споделят действащи полицейски служители от националната полиция на Нидерландия.
В обученията ще участват служители на МВР (ГДБОП, ГД „Гранична полиция”, Дирекция „Миграция” и ГД „Национална полиция”), представители на Прокуратурата, Националната следствена служба и районите съдилища от областите Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Варна, Русе и Велико Търново.

 

Връзки