Доц. д-р Иван Видолов

Доц. д-р Иван Видолов е декан на факултет „Полиция“ при Академията на МВРДоц. д-р Иван Видолов е декан на факултет „Полиция“ при Академията на МВР. През 1998 г. е назначен в ОДМВР-София, където работи, като оперативен работник и разследващ полицай. От 2005 започва работа, като асистетнт в катедра „Наказателноправни науки“ на АМВР, като последователно заема различни академични и административни длъжности. Има преподавателски опит и множество научни публикации по въпросите на разследването.

 

Връзки