Анет Бруновскис

Анет Бруновски е социолог и изследовател в Норвежкия институт за приложни международни изследвания ФАФОГ-жа Анет Бруновски е социолог и изследовател в Норвежкия институт за приложни международни изследвания ФАФО, който е партньор по проекта. ФАФО е сред най-утвърдените институти за
приложни изследвания в Норвегия, работещ в сферата на условия на живот, гражданско участие, демокрация, социални услуги, миграция, включване и др.
Изследователската работа на г-жа Анет Бруновски е свързана преди всичко с трафика на хора в Норвегия, на Балканите и в Източна Европа, с фокус върху подкрепа и идентифициране на жертвите на
трафик на хора.

 

Връзки