Анита Димитрова

Анита Димитрова, работи като главен експерт към Администрацията на Националната комисия за борба с трафик на хора

Г-жа Анита Димитрова, работи като главен експерт към Администрацията на Националната комисия за борба с трафик на хора. От 2011 активно работи по линия противодействие на трафика на хора.

Завършила бакалавър по “Международни отношение” в УНСС, Магистър по “Политология” на Виенския университет. Натрупан опит в областтана насочване, закрила и подпомагане на жертви на трафик в LEFÖ-Австрия и Drehscheibe, Виена.

 

 

Връзки